0910 233 250
0915 446 444
Objednaj online

Kontakt
Tomáš Šulavý
IČO: 45 254 591
čr.: Živnostenský register: 230-15782
Brezová 2865/2, 921 01 Piešťany
prevádzka: Pizza La Stella, Komenského 35, 921 01 Piešťany
Zodp.osoba - Lukáš Patrovič

Telef: 0910 233 250
Telef: 0915 446 444
Email: tomassulavy@gmail.com


OTVÁRACIA DOBA:

PONDELOK - ŠTVRTOK: 10.45 - 22.30
PIATOK - SOBOTA: 10.45 - 23.30
NEDEĽA: 15.30 - 21:30
Čo ponúkame?

Objednaj online
TOPlist